D1

Trang chủ › Giới thiệu
Name:

CTY TNHH D1 (D1 Co.,Ltd)

Address:

30A đường số 1, khu căn cứ 26B Phan Văn Trị

 

P.7, Q.Go Vap

 

Ho Chi Minh,

 

Vietnam

Phone:

(+84) 8 2200 5844

Email:

info@d1.com.vn

Note:

* D1WS: tuned products (body kit, turbo kit, wheel, exhaust system...)

 

      - Web: workshop.d1.com.vn

 

      - FB: facebook.com/D1WS2010

 

      - Hotline: (+84) 12 2200 0022

 

      - Email: d1ws@d1.com.vn

 

* D1VN: news, forum (car, bike, photography, travel...)

 

      - Web: news.d1.com.vn

 

      - FB: facebook.com/D1VN2010

 

      - Hotline: (+84) 12 3444 5666

 

      - Email: d1vn@d1.com.vn

 

* D1CO: sale, trading (car, bike, house, computer...)

 

      - Web: trading.d1.com.vn

 

      - FB: facebook.com/D1CO2012

 

      - Hotline: (+84) 12 3300 0033

 

      - Email: d1co@d1.com.vn